11 november, 2020

The Single Malt Fund AB (publ) skjuter på lanseringen av e-handel

The Single Malt Fund AB skjuter på lanseringen av sin e-handel, efter att det framkommit regulatoriska krav som ännu inte uppfyllts lokalt i Irland där fonden har sin operativa verksamhet. 

-Licensen i fråga tar oväntat lång tid, under rådande omständigheter, men det är en formalitet som gör att vi tyvärr blir tvungna att skjuta på vår emotsedda lansering av The Single Malt Shop, säger fondens VD, Christian Svantesson i en kommentar.
-Vi kommer att lansera hemsidan så snart som möjligt, under Q1 nästa år, för att omedelbart börja realisera en del av de investeringar vi har gjort, vilket är något vi ser fram emot för att synliggöra värdetillväxten i fonden, avslutar Svantesson.Styrelsen ser inte att denna försening kommer att påverka fondens mål om avkastning. 

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e november, 2020 kl. 20:30 CET. 

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD: Christian Svantesson 
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om The Single Malt Fund AB (publ.)

The Single Malt Fund AB (publ.) (TSMF) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. TSMF erbjuder de investerare som är intresserade av TSMFs investeringsstrategi att teckna sig för Andelslån. Teckning sker på fondens emissionsinstitut Mangolds hemsida. Se vidare: https://www.mangold.se/emission/teckning-av-kapitalandelslan-i-the-single-malt-fund-ab-publ/. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser TSMF att genomföra ytterligare investeringar i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Fund Trading Limited (Irland), vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter. 

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen