30 januari, 2021

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2020

Göteborg den 30 januari, 2021, 16:30
The Single Malt Fund AB (publ) org.nr. 559118–4949

PRESSMEDDELANDE

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2020

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (publ.) (Bolaget) har avgett fondkoncernens bokslutskommuniké, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra densamma.

Bolaget har under 2019 och 2020 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2019 hade emissionen inneburit 2,3 miljoner EUR. Per den 31 december, 2020 har emissionen inneburit totalt cirka 7,4 miljoner EUR. En emission kommer pågå under första kvartalet 2021 för att tillse att det förvaltade kapitalet uppnår en godtagbar nivå, och fondens avkastningsmöjligheter maximeras. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. 

Bolaget gick in i 2020 med ett gott mottagande av whiskyindustrin på så vis att bolaget dels fått allokering, tilldelning av limiterade och exklusiva utgåvor/buteljeringar, dels fått goda handelsmarginaler på de inköp som skett, då fonden till stor del handlar direkt av industrin på den s.k. förstahandsmarknaden. Handelsmarginalen överstiger den prognostiserade marginal som bolaget prognostiserat.

Trots att Coronapandemin präglat dryckes/spritindustrin under 2020 har fondens innevarande portfölj (lagervärde) haft en värdetillväxt vid årets slut på 41%. Lagerökningen är orealiserad, och därmed får Bolaget inte tillgodoräkna sig denna värdeförändring i sina räkenskaper, då Bolaget skall redovisa tillgångarna enligt ”lägsta värdets pricncip”, i enlighet med IFRS. 

Under 2020 har det breda indexet över ”rare and limited whisky”, APEX1000, stigit med 6,7%. Det smalare och mer exklusivare indexet APEX100 har stigit 15,6%, vilket indikerar att dyrare och investeringsbar whisky fortsätter att attrahera placerare och samlare. Marknadsförutsättningarna har således sammantaget utvecklats gynnsamt, i kombination med att marginalmålen överträffats kommer därmed bolaget att börja realisera värdeökningen och sälja delar av det befintliga lagret. Bolaget har för avsikt att lansera sin e-handel direkt mot slutkonsument under senare delen av Q1, 2021, och därmed börja realisera en del av investeringarna.

Bolaget har under 2020 skrivit distributionsavtal med drygt 75% av den relevanta whiskyindustrin i Skottland och cirka 95% av densamma i Irland. Bolaget har under senare delen av året även skrivit avtal med aktörer i Nordamerika (USA), Japan och Taiwan.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida: www.thesinglemaltfund.com från kl. 16:30, 30 januari, 2021.

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen