31 januari, 2020

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2019

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (publ.) (Bolaget) har avgett fondkoncernens bokslutskommuniké, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra detsamma. 

Bolaget har under 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december har emissionen inneburit 2,3 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till EUR 25 miljoner. Ytterligare en emission kommer att genomföras under första halvåret 2020. 


Verksamheten i dotterbolaget på Irland har under första halvåret startat. I takt med att verksamheten har startats upp, har ett varulager med whisky börjat att byggas upp. Sammanfattningsvis kan konstateras att industrin tagit emot bolaget på ett positivt sätt, på det vis att Bolaget dels fått allokering, alltså tilldelning av limiterade utgåvor/buteljeringar, dels fått en mycket god handelsmarginal på inköpen som skett. Bolaget har under 2019 skrivit distributionsavtal med cirka 70% av den relevanta whiskyindustrin i Skottland, och cirka 80% av densamma i Irland. Handelsmarginalen bolaget erbjudits på inköp överstiger den prognostiserade marginal som bolaget räknat med. Vidare har andrahandsmarknaden för whisky har som väntat fortsatt utvecklats positivt.


Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida: www.thesinglemaltfund.com från kl. 15:30, 31 januari, 2020. 

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson 
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen