29 november, 2019

Kvartalsrapport 2019 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar idag kvartalsrapport för årets första 9 månader. Kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida. 

Bolaget har under 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 30 september har emissionen inneburit 1,9 miljoner EUR. Emissionen kommer att slutföras under december. Bolaget kommer under uppstartsskedet att redovisa mer omkostnader är intäkter. Då fonden ännu ej är fullt kapitaliserad slår dessa kostnader extra stort relativt kapitalet/andel. Under Q3 har ytterligare en tranche initierats, riktad till svenska placerare, men även riktad till professionella investerare i Luxemburg, Storbritannien, Irland och Cypern dit fonden har passporterats. Emissionen stänger den 13 december, 2019. I takt med att fondkapital tillförs kommer kostnadernas andel sjunka. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till EUR 20 miljoner. 

Verksamheten i dotterbolaget på Irland startades under första halvåret. Under tredje kvartalet har flera lovande investeringar gjorts. Bolaget har bl.a. anskaffat ett fat med whisky årgång 1977 från destilleriet Littlemill, vilket är det äldsta destilleriet i Skottland, som heller inte längre finns kvar. Bolaget har även förvärvat en mängd flaskor med limiterad exklusiv whisky från flera olika destillerier. Mottagandet från whiskyindustrin har varit mycket gott, och investeringar har gjorts på något bättre än förväntad nivå, vilket tyder på att marginalerna på kommande försäljningar kan komma att överträffa den prognostiserade nivån. Marknaden har under tiden utvecklats i positiv riktning. Varulagret som bolaget investerar i får dock bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet. Det är först när bolaget realiserar investeringar som värdestegringen kommer att synliggöras.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com eller 

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com 

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen