30 april, 2020

Kvartalsrapport 1, 2020 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar idag kvartalsrapport för årets första 3 månader. Kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida. 

Bolaget har under 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2019 hade emissionen inneburit 2,3 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Under 2020 kommer ytterligare emission(er) att genomföras, för att tillse att det förvaltade kapitalet uppnår en godtagbar nivå. Teckningsperioden för den första emissionen under 2020 påbörjades den 18 mars 2020 och avslutas den 25 maj 2020.

Under första kvartalet har covid-19 pandemin haft stor betydelse för dryckes- och spritindustrin. Även om epidemin givetvis påverkar dryckes- och spritmarknaden på kort sikt (med minskad försäljning och därtill produktion), så ser vi inte att whisky som ett samlar- eller investeringsobjekt minskar i attraktion. Fundamenta för limiterad whisky består, med ett strukturellt minskande utbud och fortsatt relativt stark global efterfrågan. Andrahandsmarknaden för exklusiv och limiterad Single Malt har således under första kvartalet 2020 fortsatt utvecklats positivt och det ledande indexet APEX1000 har stigit med 3,22% (se vidare www.rarewhisky101.com) samtidigt som snittpriset på sålda buteljer stigit i värde med cirka 2%. Volymen i indexet har under tiden gått ned med blygsamma 0,9%. 

I kombination med goda handelsmarginaler ligger vår tro fast på att leverera uppsatta mål över investeringshorisonten. 

För ytterligare information, kontakta:


VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com eller 

CFO, Patrik Norgrene-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen