1 March, 2024

Pressmeddelande – Kompletterande information om förtida uppsägning av kapitalandelsbevis och avnotering

Göteborg, 2024-03-01, 16:00

Pressmeddelande

Kompletterande information om förtida uppsägning av kapitalandelsbevis och avnotering

Styrelsen i The Single Malt Fund AB (publ), organisationsnummer 559118-4949, (”Fonden”) har som tidigare meddelat i ett pressmeddelande av den 16 februari 2024 fattat beslut om att påkalla förtida uppsägning, enligt punkt 12.1 i villkoren för kapitalandelslånen, av Fondens kapitalandelsbevis (ISIN SE0010547299), och därtill avnotera Fondens samtliga kapitalandelsbevis från NGM, per den 2 april 2024 efter att styrelsen tagit emot ett bud om
€ 2,99M avseende förvärv av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget The Single Malt Fund Trading Ltd. (”Budet”). Detta pressmeddelande innehåller kompletterande information om Budet.

Som tidigare meddelats är bakgrunden till styrelsens beslut om förtida uppsägning av kapitalandelslån samt avnotering av kapitalandelsbevis att styrelsen har tagit emot Budet, och bedömt att det bästa alternativet för andelsägarna i Fonden är att styrelsen accepterar Budet. Styrelsen i Fonden kompletterar härmed pressmeddelandet av den 16 februari 2024 med information om att nivån på Budet baseras på justerat andelsvärde i Fonden, vilket vid tidpunkten för Budet motsvarade ett estimerat justerat andelsvärde per januari 2024 om € 40 (per den 31:e december 2023 var det justerade andelsvärdet € 40,68). Budet kommer att högst uppgå till € 2,99M men kan komma att justeras ned för det fall justerat andelsvärde per inlösendagen är lägre än estimerat justerat andelsvärde.

Styrelsen,
The Single Malt Fund AB

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Denna information är sådan insiderinformation som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den förste mars, 2024 kl. 16:00 CET.

Share this

Share this

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Business ID: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Trustee: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Scroll to Top