22 July, 2020

Aktieägartillskott till The Single Malt Fund AB (publ), samt tillkännagivande av emission av vinstandelsbevis

The Single Malt Fund ABs moderbolag Cellar Capital Invest AB, har beslutat att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 000 000 kr till The Single Malt Fund AB. Det ovillkorade aktieägartillskottet stärker The Single Malt Fund ABs balansräkning, vilket kommer att möjliggöra ytterligare investeringar under Q3 och Q4 2020.

Vidare har styrelsen för The Single Malt Fund AB (publ.) fattat beslut om att genomföra en ytterligare emission av vinstandelsbevis, riktad mot allmänheten, men med särskilt fokus mot professionella investerare i Luxemburg, Storbritannien, Irland och Cypern. Teckningstiden för den nya emissionen påbörjas den 22 juli 2020, och avslutas den 1:e oktober, 2020, klockan 23:59. Teckning sker till samma kurs som vid de tidigare emissionerna. Ytterligare information återfinns i bifogade ”Slutliga Villkor för emission 5, 200722”, samt i dokumentet ”Emissionsspecifik sammanfattning 200722”. Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli, 2020 kl. 18:00 CET. 

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD: Christian Svantesson
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittentens CFO: Patrik Norgren
Telefon: 0736-991403
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Fund Trading Limited (Irland), vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Share this

Share this

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Business ID: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Trustee: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Scroll to Top